DISCLAIMER

Auteursrecht:
Op alle in deze site opgenomen gegevens berusten auteursrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij MH Bouw. Het wijzigen, hergebruiken, kopiƫren, verhandelen of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van deze site, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MH Bouw.

Inbreuk/Misbruik
Mocht er onverhoopt toch een inbreuk worden geconstateerd op het auteursrecht van MH Bouw, dan behouden zij zich het recht voor om juridische maatregelen jegens de inbreukmaker te nemen.

Aansprakelijkheid
Ofschoon de gegevens op deze site met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan MH Bouw geen garanties geven ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Mede hierdoor kunnen er ook geen rechten worden ontleend aan de getoonde gegevens op de website van MH Bouw.
Aansprakelijkheid voor eventuele schadelijkheid ten gevolge van virussen wordt door MH Bouw van de hand gewezen. De gegevens op deze website kunnen regelmatig worden aangepast. Aanpassingen op deze website kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht door MH Bouw.

Vertrouwelijke behandeling van uw gegevens
MH Bouw verstrekt geen gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens of e-mailadressen van bezoekers/gebruikers aan derden, behoudens indien deze gegevens zelf zijn verstrekt.